Parkering

Parkering

Siden byggingen av fotballhallen har Stiftelsen Manglerud Kunstgress, hatt betalingsplasser til parkering i enden av fotballhallen. Etter endringer med kjørevei til anlegget har P-plassen blitt flyttet til eden av ishallen, ellers er alt som tidligere.  Presisering...