Kiosk

Kiosk:

I forbindelse med at Covid-19 pandemien pågår så har kiosken bare åpent når det er arrangement i ishallen.
Med arrangement menes kamper, hockeyskole og frigåing. Dette innebærer varierende åpningstider.
Vi oppfordrer alle til å følge med på kiosklisten som du finner “her”  for åpningstider.