MANGLERUD STAR SKØYTE- OG HOCKEYSKOLE SØNDAGER KL. 10-11 Startet 10. september 2023

Manglerud Star Skøyte og Hockeyskole

Vi søker gutter og jenter fra 4-10 år som vil lære seg å gå på skøyter!

  • Vi startet opp i Manglerudhallen søndag 10. september og hver søndag kl. 10-11 – 2023-2024.
    Dersom du ikke har skøyter og hjelm kan dette lånes gratis av klubben.
  • Vi gir også råd og selger startkit og bekledning i hallen.
  • Gratis å prøve de 3 først gangene
  • Pris: 850,- (inkluderer forsikring og medlemskap i MS 2023-24).
  • Påmelding via Spond:
  • https://group.spond.com/BECUJ

 

  • Kontaktpersoner:

Jan «Biaf» Kristiansen 90143494

 Åpen kafé i andre etasje i ishallen

Følg oss på Facebook: Manglerud Star skøyte og hockeyskole
https://www.facebook.com/ManglerudStarSkoyteOgHockeyskole