Forsikring

Barneforsikring (under 13 år)

Alle barn som driver organisert idrett og som er under 13 år og som har betalt medlemskap i en klubb tilsluttet Norges idrettsforbund er dekket gjennom barneforsikringsordningen til NIF.

For å registrere  en  skade så må det gjøres via nettsidene til Gjensidige forsikring.

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Forsikring for de over 13 år

Alle som spiller i MS må fra og med det året de fyller 13 betale spillerlisens for å ha forsikringsdekning for skader oppstått under trening eller i kamp. I tillegg må medlemskontingenten i MS være betalt.  Hvis du vil vite mer om forsikringsordningen så gå inn på denne linken:

https://www.hockey.no/forbundet/reglement-lisens-overganger/spillerlisens/

For å registrere en skade så kan du skriv ut skademeldingsskjema på denne linken:

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Ytterligere spørsmål kan rettes til klubben.