Organisasjon

Besøksadresse:
I.L. Manglerud Star Ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo

man-fre 12:00-17:00
Tlf.: 90603672
E-mail:
[email protected]

Postadresse:
I.L. Manglerud Star Ishockey
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Administrasjon:

Grupper

Funksjon

Navn

Telefon

E-post

Administrasjon:

Daglig leder

Rune Molberg

906 03 672

Regnskap, fakturering, lønn:

Leder

Trond Norbø

991 64 148

Div

Adm leder (50%)

Ann-Brit Nygaard Thorkildsen

916 60 488

Anlegg:

Driftsleder

Rune Molberg

906 03 672

Banemann:

Leder

Geir Hermansen

901 75 301

Marked

Leder

Styret

Sport:

Leder

Rune Molberg

906 03 672

Politiattester:
www.idrett.no/tema/politiattest

Leder

Ann-Brit Nygaard Thorkildsen

916 60 488

Dommerkontakt:

Leder

August Snær Olafsen

980 96 097

Kiosk:

Ansvarlig

Victoria Simonsen

454 74 135

Hockeyskole:

Leder

Jan Kristiansen

952 56 254

Hockeycamp:

Leder

Geir Henriksen

Cuper:

Lagledere

Se egen oversikt

IFO:

Leder

Espen Simensen

902 17 477

Historiegruppe:

Leder

Rune Molberg

906 03 672

Hjemmeside:

Web.redaktører:

Webansvarlig per lag

Ansvarlig redaktør:

Per-Erik Ingjer

995 11 948

Område

Kontaktperson

E-post

Telefon

Lisens

Ann-Brit Nygaard Thorkildsen

916 60 488

Medlemsregister

Ann-Brit Nygaard Thorkildsen

916 60 488

Forholdet til NIHF

Per-Erik Ingjer

995 11 948

Kontakt for banemanskap

Rune Molberg

906 03 672

Kontaktpunkt dommere

August Snær Olafsen

980 96 097

Øvrige hockeyskoler

Geir Henriksen

Isfordeling

Lasse Breivold

909 12 417

Utleie av istid

Rune Molberg

906 03 672

Oslo Kommune, driftsavtale etc

Per-Erik Ingjer

995 11 948

Manglerud Toppidrett skole(skoler)

Rune Molberg

906 03 672

Sponsorkontakt / Hallreklame

Rune Molberg

906 03 672

Drakter/Profil:

Rune Molberg

906 03 672