Retningslinjene under er laget etter anbefaling fra NIHF. Oppdatert 30. juli. Vi som klubb må ha strenge retningslinjer slik at vi slipper smitteutbrudd og stenging av hallen. Lag som ikke følger de instruksjoner som gjelder vil bli nektet adgang.

Ansvarlig person for treningsgruppe må fylle ut vedlagte skjema med kontaktinfo, navn og mobilnr (voksenperson hvis spiller er under 18 år) på alle spillere/trenere før trening. Dette skjema leveres til banemann ved ankomst. Dette gjør vi for raskt å kunne spore evnt smitte i hallen.

Aktivitet innendørs i ishallen er begrenset til maks 20 deltakere inkl trenere for personer under 20 år. Reglene gjelder for alle lagenheter fra U8 t.o.m U21. Dere kan ha med 1 leder (f. eks materialforvalter) utenom treningsgruppa.

Alle lag må ta med sine egne pucker, pilloner eller annet utstyr. Utstyr håndteres av en voksenperson.

1: Spillere og trener vil bli sluppet inn i hallen 30 min før trening for å slippe at mange spillere/ledere samles i garderobegangen og i hallen.

2: Spillere, trener og en leder går inn gjennom hovedinngang hvor alle påfører håndsprit på hender. Håndspriten står rett innenfor inngangsdør.

3: Det er lov med taklinger/kontakt mellom spillere på is.

4: Alle lag får 2 garderober hver. Det må være 1 meter avstand mellom spillere i garderober. Dusjene er stengt. Alle lag må forlate garderobe senest 30 min etter endt trening.

6: Ansvarlig person pr lag tørker over benker i garderober med sprit som står i garderobene etter at alle spillerne har forlatt garderobe.

7: Trening/oppvarming i inngangspartiet til hallen er ikke tillatt.

8: Foreldre har ikke tilgang til hallen.

9: Spillere, trenere eller leder skal IKKE møte på trening eller i hallen hvis de føler seg syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene