På grunn av rådende omstendigheter og usikkerhet om når vi kan starte opp igjen, må vi med tungt hjerte avlyse årets vinterferiecamp.
For å gjennomføre en god camp er det en hel del forberedelser som må gjøres og vi vil ikke klare å gjennomføre dette med tiden som gjenstår.

Breddestyret