For å få til godt smittevern når barna skal på og av isen, må vi dele opp gruppene på hockeyskolen. Det betyr at nivå 2 (litt øvet) og 3 (øvet) begynner tidligere, det vil si fra 9.30 til 10.15, mens nivå 1 (nybegynnere) starter først kl 10.15 til 11.00. Dette gjelder allerede fra søndag førstkommende.

Velkommen!