Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra kl. 16.00 i dag.
De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

*  Hold deg hjemme hvis du er syk
*  Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
* Ha god hånd- og hostehygiene

Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til våre spillere, trenere, ledere, støtteapparat, medlemmer, frivillige, ansatte, mammaer og pappaer, søsken, besteforeldre og alle andre besøkende i Manglerud Ishall for hjelpen! Tusen takk for at dere har stått på hver eneste dag og for at dere samvittighetsfullt har fulgt smitteverntiltakene våre gjennom hele pandemien.

Med vennlig hilsen
Styret v/Per-Erik Ingjer