Vektrommet er stengt til 1 oktober pga Corona utbrudd på U 21