Manglerud Star Ishockey har ett stort ønske om å holde avgiftene så lave som mulig slik at flest mulig kan være med lengst mulig. Treningsavgiften har vært uendret de siste 10-12 årene og dette har vi klart ved å ha eksterne sponsorer som støtter oss. Våre samarbeidspartnere Oslo Entreprenør as, COOP as, Finstad Stillas as, Foodtech as og OBOS med flere har vært gode langsiktige samarbeidspartnere som har sikret klubben gode inntekter i mange år.

Kostnadene for å drive ett av landets beste breddeklubber har dessverre økt betydelig den seneste tiden så nå ser vi ingen annen utvei enn å øke avgiften med 10 %. Vi håper på forståelse for dette. Vi vil sende ut avgiften via Superinvite i midten av september.

 

Styret