Vårt Årsmøte som var berammet til 20.3 førstkommende onsdag må dessverre utsettes etter at vårt regnskapsbyrå har måtte skifte regnskaps medarbeider for klubben kort tid før Årsmøtet. Vi klarer derfor ikke å få ferdig vårt årsregnskap samt revisorrapport som skal legges frem på møtet.

Årsmøtet flyttes til 17.4 etter påske med de samme frister(1 uke før) for utlevering av årsmøtepapirer for de som er medlemmer.

Vi har vært i kontakt med Oslo Idrettskrets som har godkjent flytting av møtet.

Årsmøte onsdag 17.4, kl.18:00 i Brown Room. Hvis flytting av møterom, så vil det bli gitt informasjon om dette senere.