Manglerud Star samarbeider siden mange år tilbake med både Wang Ung og Wang Toppidrett. Søk Wang for å kombinere skole og ishockey.

Søknadsportalen for WANG Toppidrett åpner 16. januar 2023. Dette er fordi karakterer fra 1. termin skal ligge ved søknaden. Du kan allerede nå begynne på treneruttalelse. Den skal også ligge ved søknaden.

Last den ned her:  TRENERUTTALELSER

Skolene vil legge ut informasjon gjennom vinteren i form av informasjonsmøter og åpen dag. Så følg med her https://wang.no/