MS fondet

Å vokse opp i en hockeygarderobe gir livslange vennskap, forhindrer utenforskap, fremme psykisk helse og gir mestringsfølelse. Vi utvikler ikke bare hockeyspillere – vi utvikler mennesker!

Til tross for at klubben forsøker å holde treningsavgifter så lave som mulig, blir ishockey en stadig dyrere idrett å drive med. Kostnaden for utstyr øker hvert år, og terskelen for å drive med ishockey er høy for mange foreldre. Gjennom MS-fondet vil vi tilrettelegge for at alle kan være med. Ishockey er for alle!

MS-fondet vil gi støtte til foreldre som trenger økonomisk bistand for barn og unge i alderen U13-U20 slik at barn ikke faller fra idretten på grunn av økonomiske årsaker.

Sammen kan vi gi enda flere barn og unge muligheten til å vokse i et trygt miljø og sørge for at ingen faller utenfor samfunnet.

Hva kan du søke om støtte til?
• Treningsavgift, turneringer, reiser, utstyr, etc.
• Maks grense for støtte per spiller er 15.000 kr per sesong, og spilleren tildeles støtte en gang per sesong.
• Styret kan også vurdere en søknad på skjønn hvis det går ut over skrevne kriterier.
Hvordan søker du?
• Send en e-post til [email protected] . Styret kan be om ytterligere informasjon fra søkere for underbyggelse av søknad.
• Frist for å søke støtte siste uken i september og siste uken i januar.
• Utbetaling fortløpende etter godkjenning fra styret.