Vi har fått følgende mail fra Forbundet vedrørende avvikling av resterende del av serien for de forskjellige aldergrupperingene.

Se vedlegg fra forbundet her