MANGLERUD STAR ISHOCKEY – Bredde

ORG NO: 979 622 015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Saksliste

Sted: Brown Room, Manglerud Ishall

Tid: kl 18:00 den 19.09.2023

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge referent

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne sakslisten

Sak 8:    Behandle styrets forslag til drift av et A-lag i Bredde for sesongen 2023-2024

  • Forslaget framlegges med begrunnelser samt budsjett
  • Debatt
  • Avstemming

Sak 9:    Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste

  • Oppdatering av lov for Idrettslag Manglerud Star Bredde i henhold til Norges Idrettsforbund nye Lov Norm med de tillegg som er tidligere vedtatt av Manglerud Star Ishockey Bredde.
  • Avstemming

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Ekstraordinært møte 2023

Breddestyrets innstilling som gjelder drift av A-Laget (002)

Budsjett A lag i bredde pr 050923