Campen er fulltegnet

Manglerud Star inviterer til Hockeycamp i Manglerud ishall, fra mandag 21.06.21 til og med fredag 25.06.21, i uke 25 i sommerferien.
Men alt med forbehold om Corona situasjonen, og at vi må innrette oss etter retningslinjene fra myndighetene.

Det blir et tettpakket program hele uken med kvalifiserte instruktører fra klubben.

Dette vil bli en meget bra sportslig uke med gode instruktører, mye individuell trening for den enkelte utøver, samt hovedfokus på skøyte og kølleteknikk.

Det er beregnet 3 is økter hver dag mandag til fredag. Eget opplegg for målvakter på gruppe 2 og gruppe 3.

Totalt blir det 15 is økter pr. gruppe.

Gruppeinndeling og masterplan for hele uken kommer i uke 23/24.

Aldersgruppe: Jenter og gutter født 2012 – 2007, med påmeldingsfrist den 20.05.21.

Det vil bare bli 3 grupper, slik at det blir mest mulig is og aktivitet på hver enkelt utøver.

MS Spillere vil bli prioritert.
Påmelding gjelder hele uken.
Med tanke på corona situasjonen må man ta høyde for at gruppeinndelinger går på årstall, det vil si, egen lagenhet og kohort.

For å sikre plass, vær rask med påmelding.

Pris for hockeycampen:
3.300 kr. for 5 dager
Målvakter : 1.800 kr for 5 dager
Dette inkluderer en god lunsj (med forbehold retningslinjene fra FHI) fra mandag til fredag.
Søskenmoderasjon gis med 500 kr pr. barn

Påmelding:

1) Påmelding skjer nederst på siden her

Vedrørende spørsmål så kan de rettes til:
Geir Henriksen tlf. 99373471

Campen er fulltegnet