ALLE sprayer hender med desinfisering når man går inn i hallen.

Alle lagenheter skal ha en smittevernsansvarlig i tilfelle smitteutbrudd.

Alle lagenheter skal være ute av garderoben senest 30 min etter hver trening/kamper. Alle lagenheter får 2 garderober til bruk og spillerne fordeles på begge garderobene slik at det er mulig å holde avstand når de skifter. På enkelte dager med mye kamper kan det være at hvert lag får kun 1 garderobe. Ansvarlig person for hver treningsgruppe sprayer over flater inne i garderoben og sjekker at det er rent og ryddig etter bruk. Hvis dette ikke gjøres kan lagenheten miste muligheten til å benytte garderober.

Dusjene kan benyttes.

Unngå store forsamlinger i garderobeområde.

Foreldre og andre følgespersoner har tilgang til ishallen, men hold god avstand. Foreldre og følgespersoner skal ikke oppholde seg i garderobeområdet om det er ikke er strengt nødvendig.

På arrangement som treningskamper, seriekamper eller hockeycamper skal foreldre og følgespersoner registrere seg ved inngangen med QR-kode.  Foreldre og andre som ser på treninger skal også registrere seg med QR-kode.

Hvis man er syk, har symptomer på Covid, er i ventekarantene e.l. blir man hjemme.

ALLE må ta ansvar for å unngå smitte i ishallen.

Manglerud Star Ishockey
Plogvn. 22, 0681 Oslo, Postboks 177 Manglerud, 0612 Oslo
Org.Nr. Elite: 998 618 967, Org.Nr. Bredde: 979 622 015