Hei alle sammen!

«Vi forstår at det har vært frustrerende å forholde seg til fastsatte regler og anbefalinger for bruk av ishallene. Idretten har vært svært flinke til å følge gjeldende regler gjennom hele pandemien. Oslo kommune v/Bymiljøetaten ønsker selvfølgelig å åpne opp så mye som mulig for ishockeymiljøet slik som for andre idretter. Samtidig ønsker vi at en åpning skal være i tråd med smittevernfaglige vurderinger».

Slik begynner brevet fra Bymiljøetaten rundt fortsatt delvis nedstenging av ishallene i Oslo. Den stigende frustrasjonen merker vi også internt ettersom Koronatåka siger inn over hallen. Som klubb må vi akseptere de retningslinjer som ligger til grunn for en videre drift, samtidig som vi sammen med resten av klubbene i Oslo har prøvd å påvirke våre myndigheter og Forbund for lettelser rundt våre haller, men uten synlig resultat så langt. Etter hendelsen i Halden har ishaller nærmest blitt definert som smittekuber som ikke har gjort vår sak noe enklere.

Jeg vet at dere gjør så godt dere kan med å følge de forskjellige retningslinjene som vi blir pålagt som klubb, for at hallen kan være delvis åpen. Jeg ber om at man fortsatt følger de pålegg som kommer meget nøye for å unngå en full nedstengning av hallene i Oslo.

Lasse Breivold, vår is fordeler prøver igjen å gjøre det beste ut av situasjonen i henhold til gjeldene retningslinjer for at våre lag kan utnytte isen fullt ut frem til neste deadline som er 3 februar.

Hva har så klubben gjort i disse Koronatider tider for at vi kan opprettholde aktivitet og drift av klubben.

  • Administrasjon samt trenere kjører som vanlig ang. drift og trening.
  • Klubben har jobbet for at alle lag har fått opprettholde aktivitet gjennom aktivt leie av uteis samt godt hjulpet av en normal vinter med mange muligheter for å gå på skøyter.
  • Sammen med andre klubber i Osloområdet og ROVØ (Oslo Ishockeykrets) prøvd å påvirke Norges Ishockeyforbund for utvidet åpning av ishallene i Oslo.
  • Sammen med andre Osloklubber samlet inn antall tilfeller av smitte i våre ishaller som viser at smitten ikke har oppstått i hallen, men kommer til hallen fra spillere, familie som er smittet andre steder på skoler etc. (Erfaring fra Osloområdet). Mail med underlag er sendt til FHI, Kommuneoverlegen i Oslo (Helsebyråd), Helsedirektoratet og Bymiljøetaten i Oslo.
  • Vi åpner hallen fra kl.09:00 i vinterferieuken for trening for våre lag da vår vinterferiecamp er avlyst.
  • Vi kan også opplyse om at styret har prøvd med såkalt åpen påmelding til Hockeyskolen når denne kan starte opp igjen. Så langt har vi ca. 150 påmeldinger til skolen. Så her ligger en glimrende rekrutteringsbase for klubben.

 

Bakgrunnen for dagens situasjon er i henhold til BYM denne:

Fortsatt strenge restriksjoner for aktivitet i hallen grunnet smittesituasjonen

Ved høy smitterisiko i samfunnet, tilsvarende smitterisikonivå 4, anbefales det å unngå organisert trening i ishaller for lagidretter slik som ishockey. Individuelle skøyteaktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan foregå så lenge det er mulig å holde god avstand til andre utøvere (minst 1 meter). Man bør se på muligheter for å senke antallet som er til stede i hallen samtidig (både på skøytebanen og i garderobene). Det oppfordres til utendørsaktivitet der hvor dette er mulig, grunnet økt smittefare innendørs.

Informasjonen som gjelder smitterisiko og nivå 4, finnes her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#bruk-av-treningsareal-haller-baner-saler

Reglene for bruk av ishaller er som følger:

–        Det er ikke tillatt å bedrive trening med nærkontakt i ishallene

–        Treningen skal gjennomføres med god avstand (minimum en hockeykølle avstand)

–        Maks 10 utøvere på banen samtidig i tillegg til maks 2 trenere

–        Garderober kan benyttes av toppidrettsutøvere så lenge det er god ventilasjon og mulig å   holde god avstand (minst en meter) til andre. Det anbefales at utøvere oppholder seg i garderoben i maks 10 minutter av gangen. Barn og unge anbefales å skifte før ankomst i hallen

–        Ny gruppe/utøvere skal ikke inn i hallen før gruppa/utøverne som er der fra før har forlatt hallen

I forbindelse med videre drift av hallen har BYM kommet med en forespørsel til klubben om vi vil drive hallen med såkalt sommeris frem til sommerferien. Dette har vi selvfølgelig svart ja til under forutsetning av at driften åpner opp igjen. At driften vil bli noenlunde normal har jeg god tro på ut det vaksineringsprogrammet som er iverksatt. I henhold til våre eksperter forventes det at alle over 18 år vil være vaksinert i innen utgangen av juni.

Vennlig hilsen
Per-Erik Ingjer
Styreleder Bredde