Manglerud Star vil arrangere Hockeycamp i uke 32, invitasjon til denne vil komme i mai/juni