Manglerud Star Bredde har lenge prøvd å få til et samarbeide med en skole i nærheten av Manglerud og vi kan nå endelig si at vi har inngått et samarbeide med Hellerud Videregående Skole. Klubben har alltid hatt som mål om å tilrettelegge for en utdannelse sammen med det å kunne fortsette å spille ishockey i MS. Vi har gjennom årene erfart at mange spillere har forlatt MS og forsvinner til andre klubber når de skal starte på en videregående skole. Dagens hockey er også såpass treningskrevende at man er helt avhengig av en felles satsing med skole hvis man ønsker en aktiv hockeykarriere sammen med utdannelse.

Hellerud er et offentlig tilbud med følgende studieprogram som:

  • 3 årig studiespesialisering.
  • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
  • Vg2 Mur, Betong, Tømrer

Tilbudet gjelder for aktive spillere med godkjent klubb- og spillerlisens, gode holdninger og tydelige mål med idrettssatsingen og studier.

Når vi nå endelig har fått til en avtale med Hellerud håper klubben at flest mulig av 2005 årgangen i MS velger Hellerud for videre skolegang. Timeplanen vil gi de som starter 5 timer i uka fordelt på 2 isøkter og 2 fysøkter med våre egne trenere i klubben. Dette vil utgjøre 5 ekstra timer uka – to is økter og to fysøkter.

Vennlig hilsen
Per-Erik Ingjer
Styreleder MS Bredde