Vi har bestemt at frigåing i Manglerudhallen i morgen 04.12 avlyses grunnet smittesituasjonen.