Til medlemmer av Manglerud Star Ishockey Bredde

Tid: 15. mars 2023 kl.18:00 i Brown Room

Årsmøtet vil bli avholdt 15. mars 2023 kl 18:00 i Brown Room.

Dokumenter vil bli gjort tilgjengelige, for de som er medlemmer av klubben, senest én uke før årsmøtet ved henvendelse til klubbkontoret [email protected].

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vennlig hilsen
Per Erik Ingjer
Styreleder, Manglerud Star Ishockey Bredde