Til medlemmer av Manglerud Star Ishockey Bredde

Årsmøte for IL Manglerud Star Ishockey vil bli holdt onsdag 16 mars, kl 18:00 i Brown Room i 2 etg. mellom Fotball/Ishallen. Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker i forveien. Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil være tilgjengelig for de som er medlemmer av klubben, senest en uke før årsmøte ved henvendelse til Lauren Tanne. ‘Lauren Tanne’ [email protected]. Henvendelser om valg på styrekandidater, kan stilles til Svein Rokseth, [email protected], som er valgkomiteens leder.