Årsmøtet for MS Bredde er utsatt til onsdag 2 juni,2021, kl.18:30 i Browns Room. Hvis møtet må holdes på «Teams» grunnet smittevernregler, vil informasjon bli gitt senest onsdag 26 mai. Deltakere på Årsmøtet må melde fra til Lauren Tanne, [email protected] slik at vi vet hvor mange som eventuelt kommer. Be om en bekreftelse på din mail.

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker i forveien.

Fullstendig saksliste og andre dokumenter vil være tilgjengelige for de som er medlemmer av klubben, senest en uke før Årsmøtet ved henvendelse til samme mail adresse.