MS Bredde har igjen foretatt utdeling av prisen Årets Ildsjel som går til personer som gjennom mange år har gjort en spesiell innsats for klubben.
Alle som har fått prisen har hatt eller har barn i klubben, men har ved siden av å følge opp barna påtatt seg ansvar for andre oppgaver gjennom flere år.
Ildsjels prisen ble første gang delt ut i 2015.  Prisen deles vanligvis ut i forbindelse med julefesten men grunnet årets spesielle omstendigheter,
ble prisen i år delt ut i litt mer beskjedne omgivelser på Rune’s kontor. Året pris går til Bjørn Johnsen som har stått for flere prosjekter i hallen ved siden av å være «Matris» for U-21 laget gjennom mange år.
Styret i Bredde gratulerer Bjørn med  Årets Ildsjels pris.