Vi har igjennom mange år delt en spesiell pris i året til Årets Ildsjel. Prisen blir som regel delt ut under julesammenkomsten men som vi alle vet ble denne igjen avlyst grunnet regler og anbefalinger i forbindelse med Covid19.

Manglerud Star Bredde har mange ildsjeler og uten den innsatsen som disse legger ned samt våre andre frivillige i klubben, så går det ikke rundt. Hele grunnfjellet i klubben er basert på dugnad og gratis innsats fra mange personer som kioskvakter, lagledere, trenere, matrisser, kronetellere på lagnivå, folk som stiller opp på hockeyskoler, camper og ikke minst foreldrene til barna som spiller i klubben.

I år har styret gått igjennom kandidatene til prisen og valget har i år falt på Gunnar Kyvig. Gunnar er med på mye i klubben, men jeg kan nevne noen stikkord som lagleder på U9, skøytesliping, diverse skjermer som er montert i hallen med software samt andre prosjekter og ikke minst alltid tilstede(hvis han ikke er ute og reiser)under hockeyskolen hvor små og store blir registrert inn i klubben. Styret gratulerer Gunnar med prisen og ønsker en Riktig God Jul til alle våre frivillige.