• Sammen kan vi gi flere barn og unge muligheten til å vokse opp i et trygt miljø og bidra til at ingen faller utenfor.
• MS Fondet gir støtte for foreldre som trenger økonomisk bistand for barn i alderen U13-U21.
• Søk støtte opptil kr. 15.000,- pr. sesong
• For mer informasjon, se egen fane under Klubbinfo
• Søknadsfrist: Siste uken i September