MS Bredde vil informere om at vi har inngått et samarbeide mellom Furuset sitt A-lag i Div.1 og vårt U-20 lag. Vi har søkt forbundet om såkalte parallelle spilletillatelser mellom lagene, slik at aktuelle spillere kan overføres mellom lagene frem til 15 februar i sesongen 2023-2024.
Dette vil være et positivt samarbeide for begge klubbene som gir de spillerne på vårt U-20 som er sportslig kvalifisert en mulighet til Div.1 spill, samt at Furuset får tilgang til en bredere spillerstall i inneværende sesong.
Første spiller som er lånt ut til Furuset er Felix Amundsen.
Avtalen styres av vår Sportslige Leder i MS Bredde samt Kenneth Larsen i Furuset.