Siden byggingen av fotballhallen har Stiftelsen Manglerud Kunstgress, hatt betalingsplasser til parkering i enden av fotballhallen.

Etter endringer med kjørevei til anlegget har P-plassen blitt flyttet til eden av ishallen, ellers er alt som tidligere.

 Presisering denne P-plassen har ingenting med MS Hockey å gjøre, skoleparkering er som tidligere.

Skisse ligger her

MS Ishockey Bredde
Rune Molberg
Daglig leder