Ut fra dagens smittesituasjon i forbindelse med Korona har det blitt iverksatt nye retningslinjer for trening innendørs i Ishallen frem til 30 november.

Fra og med tirsdag 17. november stenges all idrett på alle innendørsanlegg for barn og unge mellom 13 og 19 år. På utendørsanleggene kan organisert- og egenorganisert idrett for denne aldersgruppen fortsatt gjennomføres.
NB: Det er fremdeles stengt for breddeidrett for voksne (20 år og oppover) på både innendørs- og utendørsanlegg.

Det er kun den organiserte idretten for barn og unge under 13 år som kan benytte kommunens innendørsanlegg til trening. Utendørsanleggene kan benyttes for alle barn og unge under 20 år.

Dette betyr følgende for oss:

• Kun trening for barn fra 12 år og ned( U-13) i hallen
• A-laget går som vanlig med trening og kamper
• Hallens åpningstider innskrenkes
• Nye treningstider i hallen legges ut av Lasse
• Hockeyskole blir lek/trening for de yngste lagene
• IFO går som normalt
• Lagene fra U-14 (13 år) og eldre må finne alternativ trening i første omgang, og det er mulig i dagens situasjon uten snø og is ute.
• Treningsrommet er stengt.

Oppdatert – Bruk av Oslos kommunale idrettsanlegg f.o.m. 17.11.2020

Spørsmål rettes til undertegnede eller Rune Molberg.

Vennlig hilsen

Per-Erik Ingjer
Mobil: 99511948
Mail: [email protected]
Styreleder
MS Bredde