MS Bredde starter opp med jentehockey og har fått hjelp av Zucca til å spre budskapet.

 

Følgende personer kan kontaktes hvis du har lyst til å være med:

Lagleder              Kenneth Stubberud         Mob.900 60 379

Ass.Lagleder      Cathrine Kråkenes           Mob.952 44 975

Matris                 Stian Kråkenes                  Mob.480 12 747

Trener                 Sandra Johnsen                Mob.919 84 304