MS Fondet

MS-fondet vil gi støtte til foreldre som trenger økonomisk bistand for barn og unge i alderen U13-U20. Her kan du søke om støtte til å dekke treningsavgift, turneringer, reiser, utstyr etc.
Sammen kan vi gi enda flere barn og unge muligheten til å vokse i et trygt miljø og sørge for at ingen faller utenfor samfunnet.
Hva kan du søke om støtte til?
• Treningsavgift, turneringer, reiser, utstyr, etc.
• Maks grense for støtte per spiller er 15.000 kr per sesong, og spilleren tildeles støtte en gang per sesong.
• Styret kan også vurdere en søknad på skjønn hvis det går ut over skrevne kriterier.
Hvordan søker du?
• Send en e-post til [email protected]. Styret kan be om ytterligere informasjon fra søkere for underbyggelse av søknad.
• Frist for å søke støtte siste uken i september og siste uken i januar.
• Utbetaling fortløpende etter godkjenning fra styret.