MS Elite begynner å røre på seg igjen på tross av degraderingen til div.2. Flere av de «gamle» gutta er klare til å ta på seg jerna for nok en sesong for MS, og at vi snarest mulig kan ta et steg oppover i liga systemet igjen.

Interimsstyret har jobber jevnt og trutt med rammene rundt laget, for å rydde opp etter det gamle styret. Vi jobber oss rundt i «fakturahaugen», redusert gjelda og satt opp en plan for tilbakebetaling over flere år, slik at det skal være mulig å klare våre forpliktelser overfor kreditorene.

Men vi trenger støtte av flere sponsorer for å klare dagens situasjon, for å få startet opp sesongen. Vi har gjennom mange år hatt en gjeng av trofaste støttespillere som har stilt opp, men vi er nødt til å skaffe flere hvis vi skal klare å få laget i gang. Jeg vet at det er mange i Breddeavdelingen som gjennom sine kontakter kan skaffe oss tilgang til personer/firmaer, slik at vi kan få presentere MS og hva klubben står for i Bydelen. Kom igjen!

Den andre utfordringen som vi må klare er å få et nytt styre på beina etter interimsstyret hvor flere av oss sitter i 2 styrer i MS. Dette er kun en midlertidig ordning frem til nytt ekstraordinært Årsmøte i august. Et idrettslag drives av medlemmene og må ha et styre i henhold til loven. For å sitte i et styre må man ha vært medlem i minimum 1 måned. Elite trenger fler medlemmer og ikke minst noen som er villig til å stille opp i dagens situasjon utenom de som allerede er i gang.

MS må som klubb også gjenvinne tilliten i det markedet som vi skal operere i, etter at klubben har satt et kraftig negativt fotavtrykk i norsk hockey etter at vi ikke fikk lisens. Vi må derfor stable et helt nytt styre på beina. Jeg vet at det er noen gamle ringrever som er villige til å ta verv i klubben, men vi trenger flere frivillige og de bør komme fra Breddeavdelingen for å bringe nye krefter inn i styre og stell.

MS har en Breddeavdeling som igjen leverer på et høyt nivå. De spillerne og ikke minst foreldre som går igjennom «systemet» bør kunne ha den samme muligheten som andre har hatt siden 1973, nemlig et A-lag og strekke seg etter som har produsert spillere til toppligaen i Norge og internasjonal hockey.

Så kom igjen, Elite trenger medlemmer og nye sponsorer. Vi har spillere, vi har et kampoppsett for div.2, men vi trenger hjelp nå!

Da ønsker jeg alle en Riktig God Sommer, men glem ikke MS i ferien. MS GO!!!

Vennlig hilsen
Per-Erik Ingjer
Styreleder
Bredde