Kjære medlemmer MSIE

Ekstraordinært årsmøte 19.06.2023 satte uke 31, dvs første uke i august, som avvikling av neste ekstraordinære årsmøte. Vi håper på forståelse fra våre medlemmer for at interimsstyret trenger mer tid til å få tegnet avtaler med sponsorer mm og at neste ekstraordinære årsmøtet i stedet avholdes 29.08.2023.

Vi ønsker med denne utsettelsen til etter ferieavvikling også få med flest mulig av våre medlemmer på møtet, så avstemming kan skje bredest mulig.

Med grunnlag i ovennevnte vil fullstendig innkalling inkl sakspapirer være tilgjengelig fom 15.08.2023.

På forhånd takk.