Istidene for gruppene vil være tilgjengelige og synlige på sportello.no når vi nærmer oss.

Julie Isaksen vil være i hallen sammen med en trivselsvakt fra 07:00 camp uken og kan være behjelpelig hvis det skulle være noe mob: 98076020

Dere kan også sende til e-post [email protected]

Vi ønsker at alle snakker med utøverne om at det skal være gøy å være på camp.

Alle har et ansvar for stemningen i gruppa.

Nytt fra i år vil være trivselskontaker som bærer gul vest gjennom uken.

Trivelsekontaktene skal være synlige rundt de minste utøverne og skal hjelpe til med stort og smått.

Vedlagt finner dere gruppeinndelingen. Info om Melbye`s camp og masterplaner kommer mandag 17.06.24.

Hovedtrenere GR1: Martin Hansen / Thomas Ekeberg

Hovedtrenere GR2: Miro Brnic / Fredrik Backe

Hovedtrenere GR3: Jørgen Garmann / Pål Gulbrandsen

Vel møtt til en fin uke sammen i Manglerudhallen