Til våre medlemmer i MS Bredde!

Til våre medlemmer i MS Bredde!

Vårt Årsmøte som var berammet til 20.3 førstkommende onsdag må dessverre utsettes etter at vårt regnskapsbyrå har måtte skifte regnskaps medarbeider for klubben kort tid før Årsmøtet. Vi klarer derfor ikke å få ferdig vårt årsregnskap samt revisorrapport som skal...