Vi innkaller herved til årsmøte i Allianseidrettslaget Manglerud Star.

Innkaller herved til årsmøte i Allianseidrettslaget Mangleruds Star og Stiftelsen Manglerud Kunstgress.

Dato TIRSDAG 5 APRIL 2022.

Tid: 18.00

Sted: Brown room, 2 etg i Manglerud fotballhall

 • Agenda vil foreligge en uke i forkant av møtet.
 • Årsrapport og regnskap for 2021 Allianseidrettslaget Mangleruds Star vil bli utlevert 1 uke før møtet ved å kontakte styreleder Jan Kristiansen [email protected]).
 • Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt styreleder Jan Kristiansen 14 dager før den 22. mars.

Dagsorden med saksliste årsmøte 5.april. 2022

Manglerud Star Allianse idrettslag (MSA)

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK)

Foreløpig agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent
 4. Velge referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag årsberetning.
 6. Behandle til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg årsberetning.
 7. Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag regnskap.
 8. Behandling til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg regnskap.
 9. Behandle forslag og saker.
 10. Fastsette medlemskontingent Manglerud Star Allianse idrettslag.
 11. Vedta idrettslagets budsjett Manglerud Star Allianse idrettslag.
 12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Foreta valg for styret i Manglerud Star Allianse idrettslag

Styret skal bestå av:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 2 varamedlemmer
 1. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 2. Valg av 2 revisorer for Manglerud Star Allianse idrettslag

Foreta valg i Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg:

Styret skal bestå av:

  1. Leder
  2. 2 styremedlem og 2 varamedlemmer

 

 1. Valg av valgkomite