Årsmøte 2024 i Allianseidrettslaget Manglerud Star finner sted onsdag 3. april.
Som del av møtet avholdes årsmøte i Stiftelsen Manglerud kunstgressanlegg.
Tid og sted: Kl 18 i Brown Room
Dokumenter og informasjon om alliansen kan fås ved henvendelse til [email protected]