Støttemedlemsskap elite


Klubben har en egen medlemskategori for ikke aktive og tidligere aktive personer som ønsker å være medlem av klubben. Disse medlemmene vil få tilsendt medlemsinformasjon på mail samt invitasjoner til kamper og andre arrangementer som klubben arrangerer. Dette medlemskapet koster kr 400,- pr år.

Innmelding her.


Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS