Organisasjon elite


Besøksadresse:
Manglerud Star Ishockey elite
Plogvn. 22
0681 Oslo
man-fre
Telefon: 99 15 41 79
E-mail:
post.elite@mshockey.no
 
Postadresse:
Manglerud Star Ishockey elite
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Grupper Funksjon Navn                                     
E-post
Telefon
Administrasjon: Daglig leder
Bjørn Danielsen
bjorn@mshockey.no 99 15 41 79
Sekretær
Regnskap, fakturering,lønn: Office Regnskap

Marked/Salg Leder

Sport: Leder

Presseansvarlig: Leder            
Arrangement A-lag: Leder

Host matches
Leder


Politiattester:
www.idrett.no/tema/politiattest
Leder
Ivar Løland
ivar.loland@getmail.no 99 28 64 01
Dommerkontakt:
Leder


Shop: Leder
Kate Hermansen
katehermansen@hotmail.com 976 89 597
Hjemmeside: Skribent
Lise Sørby, Haakon Thon
 
Foto  Lisbeth Halvorsen     
Web-ansv.  web@mshockey.no 

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS