Medlemskap elite

Alle som trener og/eller spiller kamper i klubben må være medlem av klubben. Medlemskap betales for ett år av gangen og faktureres den 1. januar hvert år. Årskontingenten vedtas på  klubbens årsmøte. Spillere som melder seg inn i klubben etter 1/5 hvert år, betaler ½ årskontingent ut året.
 

Gjeldende årskontingenter:  
Enkeltmedlemskap:           
kr    400,-


Velg medlemskap:

Er du medlem i Green Army?

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

E-post:

Født dag/mnd/år:

Annet:
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS