Organisasjon elite

Besøksadresse: man-fre
Manglerud Star Ishockey elite Telefon: 99154179 Postadresse:
Plogvn. 22 E-mail: post.elite@mshockey.no Manglerud Star Ishockey elite
0681 Oslo post.elite@mshockey.no Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Grupper Funksjon Navn    E-post Telefon
Administrasjon: Daglig leder Bjørn Danielsen bjorn@mshockey.no 99 15 41 79
Sekretær Ann-Brit Torkildsen
Marked/Salg Leder Bjørn Danielsen bjorn@mshockey.no 99 15 41 79
Sport: Leder Ove Sundelius
Presseansvarlig: Leder Kornelius Try
Arrangement A-lag: Leder Hanne Sørli  hanne@mshockey.no 90 56 82 19
Politiattester: Leder Ivar Løland ivar.loland@Outlook.com 99 28 64 01
www.idrett.no/tema/politiattest
Dommerkontakt: Leder Tor Olav Johnsen
Shop: Leder Kate Hermansen katehermansen@hotmail.com
Hjemmeside:  Skribent Lise Sørby web@mshockey.no 
 www.mshockey.no/elite  Foto  Lisbeth Halvorsen 
Sosiale medier Cecilie Olsen


Styret 2017-2018: 
Styreleder Kornelius Try
Nestleder Svein Rokseth 
Styremedlem Ann-Brit Thorkildsen
Styremedlem Hanne Sørli
Styremedlem Erik Hansen
Varamedlem John Kristiansen


Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS