Årsmøte i Allianseidrettslaget

Vi innkaller herved til årsmøte i Allianseidrettslaget Manglerud Star.

Oppdatert: (30.4.2019)

Innkaller herved til årsmøte i Allianseidrettslaget Mangleruds Star og Stiftelsen Manglerud Kunstgress.

Dato TIRSDAG 30 APRIL 2019.

Tid: 18.00

Sted: Brown room, 2 etg i Manglerud fotballhall

 • Agenda vil foreligge 14 dager i forkant av møtet.
 • Årsrapport og regnskap for 2018 Allianseidrettslaget Mangleruds Star vil bli utlevert ved å kontakte styreleder Tina Rødahl ( tinaroedahl@gmail.com).
 • Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt styreleder Tina Rødahl 14 dager før den 30 mars.

Dagsorden med saksliste årsmøte 30.april 2019

Manglerud Star Allianse idrettslag (SMA)

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK)

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent 
 4. Velge referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag årsberetning.
 6. Behandle til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg årsberetning. 
 7. Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag regnskap.
 8. Behandling til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg regnskap.
 9. Behandle forslag og saker.
 10. Fastsette medlemskontingent Manglerud Star Allianse idrettslag.
 11. Vedta idrettslagets budsjett Manglerud Star Allianse idrettslag.
 12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

 

 1. Foreta valg for styret i Manglerud Star Allianse idrettslag

      Styret skal bestå av:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 2 varamedlemmer
 1. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 2. Valg av 2 revisorer for Manglerud Star Allianse idrettslag

 

 1. Foreta valg i Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg:

      Styret skal bestå av:

  1. Leder
  2. 2 styremedlem og 2 varamedlemmer

 

 1. Valg av valgkomite Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS