Stenging av ishallen

Manglerud ishall stenger 12. april. 

Oppdatert: (01.4.2019)

Manglerud ishall stenger 12. april. Alt utstyr som skal benyttes til sommeris eller sommercamper frem til 1. juli være tatt ut av ishallen innen 12. april. Kultur- og idrettsbygg skal pusse opp alle garderober, og undervisningsbygg skal lage ny smeltegrop. Disse arbeidene skal være ferdige til 1. juli. Frem til 1. juli slipper ingen inn i hallen på grunn av HMS. 

Utstyr fra boder og U20-garderoben trenger ikke flyttes dersom det ikke skal brukes frem til 1. juli, men det vil ikke være mulighet for å hente noe i bodene eller garderobene. 

Her kan du lese mer om hva som skal gjøres i hallen. 
Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS