Målkamerakjøring under GET-kamper

Vi trenger personer som ønsker å kjøre målkamera under a-lagskampene våre.

Oppdatert: (07.9.2016)

Jobben går ut på å sitte i sekretariatet og kjøre kameraene over hver av keeperne. Når dommerne trenger å se på en situasjon, spoler man kamera tilbake der dommerne ønsker.

Man får full opplæring.

Henvend deg til Hanne Sørli via e-post hanne@mshockey.no eller telefon
90568219 snarest, hun er arrangementansvarlig, og meld din interesse og evnt. spørsmål.

Takk og hilsen Styret i Manglerud Star Elite.

Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS