Vedlikehold i Manglerud ishall


Oppdatert: (08.4.2016)

Idag har Ivar og jeg hatt gjennomgang med Oslo Kommune, hallen er helt stengt fra mandag , er en byggeplass uten tilgang (også Skills corner). Det vil bli nye kjølerør og nye vant.
 
For henting av utstyr kan det avtales med meg på dagtid, utover dette har følgende (som jeg vet) nøkler og dere må avtale med disse.
 
Lasse får et sett av Ivar.
 
Ivar Løland, Espen Sæther, Knut Stubdal, Marius Thorsen, Hugo Flintskau og Lasse Breivold.
 
Styret: Per Erik Ingjer og Trond Nordbø
 
Adm.: Bjørn Danielsen og Rune Molberg
 
 
Med vennlig hilsen
 
BLUELINE AS
Rune Molberg
Daglig leder
 
Tlf: 90 60 36 72
Epost: rm@blueline.as


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS