Avtale om nedbetaling

Enighet er oppnådd med våre tidligere a-lagstrenere.

Oppdatert: (29.10.2013)

Manglerud Star Bredde og Elite har kommet til enighet med våre tidligere trenere for A-laget. Vi venter kun på enkelte detaljer slik at avtalen kan sluttføres og nedbetalingen av gjeld kan starte. Avtalen er basert på den såkalte Samarbeidsavtalen som ble opprettet mellom Bredde og Elite 8.06.2012. Dette er en avtale som det nye styret har arvet og må forholde seg til inntil ny avtale blir inngått mellom partene.
Avtalen regulerer forhold som økonomi, overføringer mellom Bredde og Elite samt hvem som er ansvarlig for gjeld som en av partene har pådratt seg før avtalen ble inngått. I dette tilfellet var det helt klart at Elite var den part som var ansvarlig for den gjeld som var opparbeidet, men ikke betalt. I dette tilfellet ville motparten kun forholde seg til Breddeavdelingen og for å få til en løsning ble avtalen inngått med Breddeavdelingen, men blir motregnet mot det beløp som overføres til Elite. Det vil si at det ikke har noen innvirkning på økonomien i Breddeavdelingen ut over det som vi må forholde oss til i henhold til Samarbeidsavtalen.
Bredde og Elite har også klargjort enkelte punkter i forbindelse med avtalen gjennom vår advokat. I forbindelse med avtalen har alle parter lagt godviljen til for å komme frem til en avtale som vi kan leve med og klare og komme oss videre med i hverdagen. 

Vennlig hilsen

Per-Erik Ingjer
Leder Bredde
Manglerud Star HockeyPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS