Vil du? Tør du? Kan du?

Meld deg på som deltager eller møt opp som publikum når Red Bull crashed ice vm kvalifisering 3.desember i Manglerudhallen gjennomføres!

Oppdatert: (18.11.2011)
Få med:
- Fullstendig navn
- Alder
- Mobilnummer
- Email
- Oppgi også hvilken kvalifisering du vil delta på

Aldersgrense: 16 år

E-post

  julian.gursky@no.redbull.com

Telefon

 46772121
Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS