Spillere(07)

#35
Aspel Kismul
Fiskå


           


 #15
Fredric
Smith-Lunde
           

 


#17
Jesper
Ryen
           

 


#20
 Vincent Lindsay
Nyhlen

 
#23
 Anders Foyn
Roen


#27
Linus
Trygg #32
Edle Rise
Moe
 

#34
Aleksander
Nordbø

           
  
#29
Philip Pettersen
Moen
             #36
Daniel
Utne

#37
 Hampus G.
Simenstad

 #39
Kasper Evanger
Larsen

 

#55
Willam
Tanne-Bøttger

#10
        Martin       
 Aulie
 
#21
 Even
Thue-Nesvik
 


Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 991 54 179
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no

Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS